Μασκέ συναυλία | 25.2.2012

Posted on February 22, 2012

0


Μάσκε Punk / Hardcore Συναυλία

My Turn (χάρντκορ φάση από Αθήνα)
Dirty Wombs (τζάπκορ μινάρες)
Absent (πανκ ροκ από εδώ δίπλα)

Σάββατο 25.2.2012
Ώρα: 22.00
Είσοδος ελεύθερη // οικονομική ενίσχυση απαραίτητη

Ντρες κόουντ: Μασκέ.